របាំងមុខដែលអាចដោះចេញបាន

របាំងមុខដែលអាចដោះចេញបាន
View as  
 
 1 
{៧៧} លក់ដុំ {៧៧} ផលិតនៅចិនពីរោងចក្ររបស់យើង។ រោងចក្ររបស់យើងមានឈ្មោះថាហ្សុងស៊ីនឈួង។ ដែលជាអ្នកផលិតនិងអ្នកផ្គត់ផ្គង់មកពីប្រទេសចិន។ សូមស្វាគមន៍ក្នុងការទិញ {៧៧} ជាមួយនឹងតម្លៃត្រឹមត្រូវដែលមាន CE, FDA, COI, PMD Act និង NIOSH ។ តើអ្នកត្រូវការបញ្ជីតម្លៃនិងសម្រង់ទេ? ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការយើងក៏អាចផ្តល់ជូនអ្នកបានដែរ។